ომარიშარა-გვანდრა


ადმინისტრაციული ერთეული – ომარიშარა-გვანდრა
სოფლები: გვანდრა, ზემო ომარიშარა, ქვემო ომარიშარა.

გოგი ქალდანი – თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი (თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებული)

ტელ: (+995) 577 25 10 26

ელ. ფოსტა: