საკენი


ადმინისტრაციული ერთეული – საკენი
სოფელი: საკენი.