გენწვიში-ხუტია


ადმინისტრაციული ერთეული – გენწვიში-ხუტია
სოფლები: მარცხენა გენწვიში, მარჯვენა გენწვიში, ტვიბრაშერი, ხუტია.

რემიკო მარგველიანი – თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი (თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებული)

ტელ: (+995) 577 25 10 22

ელ. ფოსტა: