გამგებლის პირველი მოადგილე


ხვანთქარ დევდარიანი

ტელ: (+995) 577 25 10 12

ელ. ფოსტა:devdarianixvantqar@yahoo.com