ადმინისტრაციული სამსახური


ბესიკ პირველი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – სამსახურის უფროსი

ტელ: (+995) 577 25 10 27

ელ. ფოსტა:


ელენე კორძაია – პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (იურისტი) – საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

ტელ: (+995) 598 90 21 75

ელ. ფოსტა:


• ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება