კულტურა


ა(ა)იპ „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აჟარის კულტურის ცენტრი”

დირექტორი: მაია მიქიანი

ტელ: (+995) 599 85 51 44

ელ. ფოსტა: maiamikiani@yahoo.com