სპორტი


ა(ა)იპ „აჟარის სპორტ-სკოლა”

დირექტორი: ლერი სუბელიანი

ტელ: (+995) 599 85 51 40

ელ. ფოსტა: leri_subeliani@mail.ru