დროშა

ajaris_drosha

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის დროშა