ანგარიშები

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

» სრულად წაკითხვა