საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

» სრულად წაკითხვა

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2023-2026 წწ)

» სრულად წაკითხვა

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განცხადება სტაჟირებაზე

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2022 წლის შემოდგომის ნაკადის შიდა სტაჟირებაზე (ანაზღაურების გარეშე) აცხადებს სტაჟიორთა მიღებას შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებში: აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციული სამსახური – 1 (ერთი) სტაჟიორი; აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის პირველადი

» სრულად წაკითხვა
1 2 3 6