აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განცხადება სტაჟირებაზე

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2022 წლის შემოდგომის ნაკადის შიდა სტაჟირებაზე (ანაზღაურების გარეშე) აცხადებს სტაჟიორთა მიღებას შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებში: აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციული სამსახური – 1 (ერთი) სტაჟიორი; აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის პირველადი

» სრულად წაკითხვა

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განცხადება

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს შიდა კონკურსს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის – კერძოდ შესყიდვების სპეციალისტის პოზიციაზე. კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ დაწესებულებაში დასაქმებულ  იმ პირებს, რომლებიც ასრულებენ ფუნქციურად

» სრულად წაკითხვა

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განცხადება

ძვირფასო თანამოქალაქენო! საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 76-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 08 ივლისის №385 ბრძანების „დანართი №4“-ის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით შედგენის მეთოდოლოგია) შესაბამისად, აჟარის (ზემო

» სრულად წაკითხვა

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის განცხადება

ვეხმაურებით საქართველოს პარლამენტის წევრი – ელენე ხოშტარიას მიერ სოციალურ ქსელში მიმდინარე წლის 10 თებერვალს გამოქვეყნებულ სურათებს (https://www.facebook.com/Llaka/posts/10154057270470728), რომელიც ავტორის თქმით გადაღებულია ქ. ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქ. №98-ში მდებარე დევნილების დასახლებაში და ასახავს წვიმის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებლის ჭერის მდგომარეობას. აღნიშნულ მისამართზე ცხოვრობს

» სრულად წაკითხვა