აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების შედგენისთვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები

ბრძანება პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე დანართი

» სრულად წაკითხვა

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განცხადება

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს შიდა კონკურსს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის – კერძოდ შესყიდვების სპეციალისტის პოზიციაზე. კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ დაწესებულებაში დასაქმებულ  იმ პირებს, რომლებიც ასრულებენ ფუნქციურად

» სრულად წაკითხვა

პირველკლასელ ბავშვებს სასკოლო ჩანთები გადაეცა

მიმდინარე წლის 12 სექტემბერს ქ. ქუთაისში, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სოციალური პროგრამის შესაბამისად და აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №9 დადგენილებით დამტკიცებული ,,აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის

» სრულად წაკითხვა
1 2 3 4 5 16