ჩხალთა


ადმინისტრაციული ერთეული – ჩხალთა
სოფლები: აძგარა, ბუჩუყური, ბუძუგური, ზემო ზიმა, ქვემო ზიმა, მარცხენა პტიში,
მარჯვენა პტიში, ქვაფჩარა, შაფათკვარა, ჩხალთა.

მარინე კვანჭიანი – თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი (თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებული)

ტელ: (+995) 577 25 10 23

ელ. ფოსტა: