ადმინისტრაციული სამსახური


ბესიკ პირველი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – სამსახურის უფროსი

ტელ: (+995) 577 25 10 27

ელ. ფოსტა:

 


იულონ კორძაია – პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (იურისტი) – საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

ტელ: (+995) 591 92 62 86

ელ. ფოსტა:

 


 

• ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება