ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური


გურამ ქოჩქიანი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – სამსახურის უფროსი

ტელ: (+995) 577 25 10 20

ელ. ფოსტა:

 


 

• ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულება