საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური


მარინა დევდარიანი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – სამსახურის უფროსი

ტელ: (+995) 577 25 10 14

ელ. ფოსტა:

 


 

• საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება