გერბი

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გერბი

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გერბი