აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2023-2026 წწ.)

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2023-2026 წწ.)

Comments

comments