ანგარიშები

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

Comments

comments