აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების შედგენისთვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები

ბრძანება პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე დანართი

» სრულად წაკითხვა

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების შედგენისთვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები

ბრძანება პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე დანართი

» სრულად წაკითხვა

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განცხადება

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს შიდა კონკურსს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის – კერძოდ შესყიდვების სპეციალისტის პოზიციაზე. კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ დაწესებულებაში დასაქმებულ  იმ პირებს, რომლებიც ასრულებენ ფუნქციურად

» სრულად წაკითხვა
1 2 3 4 6